Archiwum Polityki

„Czysty antysemityzm”

W artykule Mariusza Janickiego (POLITYKA 15) we fragmencie dotyczącym powszechnej dystrybucji czasopisma „Szczerbiec” znalazł się fragment: „W niektórych katalogach bibliotecznych (jak choćby w warszawskiej bibliotece publicznej przy ul. Koszykowej) figuruje jako wydawnictwo »naukowe« – zaliczający Bibliotekę do instytucji rozpowszechniających treści antysemickie. Uprzejmie wyjaśniam: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego jest biblioteką o statusie naukowym. Od 1917 r. na mocy kolejnych rozporządzeń władz państwowych otrzymuje egzemplarz obowiązkowy wszystkich publikacji ukazujących się na terenie Polski, na tej podstawie otrzymała również czasopismo „Szczerbiec”, które w katalogu (zgodnie z zapisem na stronie tytułowej czasopisma) ma podtytuł „czasopismo popularnonaukowe”. Od 1996 r. wydawca tego tytułu nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania egzemplarza obowiązkowego Bibliotece.

Janina Jagielska, dyrektor

 

Od autora:

Status biblioteki naukowej kojarzy się z krytycznym opracowaniem zbiorów. Od takiej placówki można zatem wymagać więcej niż od innych bibliotek. Dystrybutorzy mogą nie czytać kolportowanych przez siebie wydawnictw, choć to też bardzo osobliwe, ale bibliotekarze powinni. Jeśli były jakieś wątpliwości co do zdefiniowania „Szczerbca” w katalogu, można było określić go jako „pismo Narodowego Odrodzenia Polski” albo po prostu, już bez epitetów, jako „miesięcznik”. Nazwanie „Szczerbca” pismem „popularnonaukowym” jest szyderstwem wobec lżonych w nim ludzi, ras i nacji.

Mariusz Janicki

Polityka 20.2000 (2245) z dnia 13.05.2000; Listy; s. 96
Reklama