Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Krzysztof Torończyk (50 l.), dyrektor naczelny Teatru Narodowego został jednocześnie dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Tę funkcję będzie pełnił społecznie. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie. Był pracownikiem naukowym tej uczelni (doktorat z organizacji i zarządzania). W l. 1978–92 był wicedyrektorem Teatru im. Osterwy. W poprzednich latach tą sceną kierował jego ojciec, a siostra jest tam aktorką. Potem – krótko – zajmował się prywatną działalnością gospodarczą.

Polityka 20.2000 (2245) z dnia 13.05.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama