Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Krzysztof Torończyk (50 l.), dyrektor naczelny Teatru Narodowego został jednocześnie dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Tę funkcję będzie pełnił społecznie. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie. Był pracownikiem naukowym tej uczelni (doktorat z organizacji i zarządzania). W l. 1978–92 był wicedyrektorem Teatru im. Osterwy. W poprzednich latach tą sceną kierował jego ojciec, a siostra jest tam aktorką. Potem – krótko – zajmował się prywatną działalnością gospodarczą. W 1995 r. został dyrektorem ekonomicznym Teatru Wielkiego w Warszawie, a od kwietnia 1998 r. jest dyrektorem naczelnym Teatru Narodowego. Członek ZASP, były przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym ZASP. Żona jest laryngologiem. Hobby: brydż, wędrówki po górach, gra w ping-ponga, literatura biograficzna.

Ks. dr Józef Szamocki

(46 l.) został przez papieża mianowany biskupem pomocniczym w diecezji toruńskiej. Biskup nominat w 1979 r. po ukończeniu seminarium w Pelplinie przyjął święcenia kapłańskie. Przez cztery lata był wikariuszem w Chojnicach, a następnie wyjechał do pracy na misji w Zambii. Po pięciu latach wrócił do kraju i został ojcem duchownym kleryków i wykładowcą w pelplińskim seminarium. Został także diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych. Ostatnio był ojcem duchownym seminarzystów w seminarium toruńskim i delegatem biskupim ds. zakonnych w kurii toruńskiej. W 1995 r. w ATK obronił pracę doktorską o duchowości księży diecezjalnych.

Andrzej Ruraż-Lipiński

(57 l.) został Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (zastąpił Teresę Warchałowską). GIOŚ jest centralnym organem administracji rządowej, kierującym Inspekcją Ochrony Środowiska, której podstawowe zadania to kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska, monitoring środowiska i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Polityka 20.2000 (2245) z dnia 13.05.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama