Archiwum Polityki

„Lokal 44”

(Pisownia oryginału – przyp. red.) Nie mogę opisacz swój blagodornost o wspanialy artykól (POLITYKA 10), który poruszil nie tylko polakom, a i dostalem kilka lysti z Niemec i Kanade ludzi, który mnie poperaly.

Przed samospaleniem Urząd Miasta i Spoldzilnia robyly wszystko że by mi preszkodzicz zameldowacz się. Po samospaleniem prawo się zmienilo i 13.03.00 mnie i moją rodzina zameldowaly na stale. (...)

Stefan Kovatch, Ostrowiec

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Listy; s. 94
Reklama