Archiwum Polityki

Opinie

Lech Wałęsa
b. prezydent:

„– Czy pańskim zdaniem Marian Krzaklewski ma szanse przejścia do drugiej tury?
– Moim zdaniem Marian Krzaklewski nie ma najmniejszych szans, ale jak to w życiu... wiele może się jeszcze zdarzyć. Dla Mariana Krzaklewskiego byłoby lepiej, żeby został premierem. (...) Natomiast to, co się stanie po jego porażce, łatwo można przewidzieć.
– Co się stanie?
– Nastąpi całkowita dekompozycja obecnego układu politycznego. Z tej porażki Marian Krzaklewski już się nie podniesie.
Porażka Mariana Krzaklewskiego w wyborach prezydenckich doprowadzi do rozpadu AWS?
– Tak szybko to nie nastąpi. AWS przeżyje jeszcze wybory prezydenckie i dotrwa nawet do wyborów parlamentarnych. Klęska nastąpi dopiero po wyborach do parlamentu”.
(W rozmowie z Patrycją Rychwą, „Głos Wybrzeża”, 17 IV)

 

Prof. Witold Kulesza
b. szef Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

„– Czy osoby, które przez kilkadziesiąt lat nie mówiły prawdy o zbrodni katyńskiej, czasami nawet jej zaprzeczając, powinny ponieść za to odpowiedzialność?
– Oczywiście. Jednak na gruncie polskiego prawa karnego, kłamstwa na temat zbrodni katyńskiej są karalne dopiero dzisiaj. Chcemy, by traktowano je tak, jak tzw. kłamstwo oświęcimskie”.
(W rozmowie z Jackiem Pauli, „Dziennik Bałtycki”, 14 IV)

 

Marian Krzaklewski
przewodniczący AWS:


„– ...Podjęcie decyzji o wspólnym kandydacie na prezydenta musi być połączone z przedstawieniem strategii zwycięstwa – będącej efektem negocjacji z ugrupowaniami tworzącymi AWS i zarazem programem wyborczym.

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Opinie; s. 104
Reklama