Archiwum Polityki

Dział kadr

Jadwiga Fedorowicz (50 l.) wygrała konkurs organizowany przez Szefa Służby Cywilnej i została przez premiera powołana na stanowisko dyrektora generalnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Ukończyła kierunek finanse w SGPiS, a ponadto Podyplomowe Studium Bankowości i kursy z zakresu administracji państwowej. Od 1978 r. pracuje na różnych stanowiskach (od starszego radcy do dyrektora departamentu) w administracji państwowej. Ostatnio była dyrektorem Biura Administracyjno-Budżetowego w Urzędzie Regulacji Energetyki. Jest członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. Jest mężatką, ma syna (student). Hobby: brydż.

Daniela Szokoloczi

(53 l.) została ambasadorem Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce. Urodziła się w Bratysławie. Ukończyła stosunki międzynarodowe w Universidad Central de Venezuela, kursy polityki międzynarodowej i handlu zagranicznego w Uniwersytecie Pro-Deo w Rzymie oraz kurs międzynarodowego prawa prywatnego w Haskiej Akademii Prawa. W MSZ od 1968 r. Była m.in. III sekretarzem ambasady w Rzymie, kierownikiem konsulatów w Mediolanie i Kadyksie, ambasadorem w Antigua i Barbuda. Rozwiedziona. Ma 20-letnią córkę i 19-letniego syna, z którym przyjechała do Polski.

Maciej Nowak

(36 l.) został dyrektorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Do konkursu o to stanowisko stanęło 13 kandydatów, ale nominację otrzymał kandydat zgłoszony poza konkursem przez zespół teatru. Zespół wcześniej doprowadził do dymisji dyrektorów: Ewy Bonk-Woźniakiewicz i Krzysztofa Nazara (protestowano przeciwko niskim płacom i polityce repertuarowej). Nowak pięć lat studiował historię sztuki na UW, ale nie ma magisterskiego dyplomu. Od piętnastu lat pracuje w pismach fachowych: w „Pamiętniku Teatralnym”, „Teatrze” oraz „Gońcu Teatralnym”.

Polityka 51.2000 (2276) z dnia 16.12.2000; Dział kadr; s. 101
Reklama