Archiwum Polityki

List otwarty z Maisons-Laffitte

Od śmierci Redaktora Jerzego Giedroycia minęły dwa lata. Zgodnie z Jego wolą staramy się prowadzić dalej stworzone przez Niego dzieło. Nadal wydajemy kwartalnik „Zeszyty Historyczne”, które w tym roku obchodzą swoje 40-lecie. Możemy to robić dzięki darom i konkretnej pomocy.

Możemy się też pochwalić, że Nasz Dom w dalszym ciągu jest domem otwartym. Przyjmujemy naukowców, studentów i stypendystów, którzy czerpią z naszych zbiorów i zachęcają nas tym samym do prowadzenia dalszej pracy.

Czeka nas jeszcze dużo pracy, żeby ułatwić dostęp do naszej dokumentacji. Powinna ona być uporządkowana i skatalogowana zgodnie z przyjętymi zasadami. Na to wszystko – jak zawsze – potrzebne są pieniądze. Żeby jednak zachować niezależność – tak jak nas uczył Redaktor – musimy raz jeszcze zwrócić się do Was z prośbą o wsparcie naszych działań.

Chcąc jak najbardziej zmniejszyć wydatki – dużym obciążeniem były dla nas płacone przez Instytut podatki – zmieniliśmy ramy prawne funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.

Od lata tego roku Instytut Literacki prowadzi swoją działalność jako stowarzyszenie:

Association Institut Litteraire Kultura.

Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Waszą pomoc.

Zofia Hertz, Henryk Giedroyc

Wpłaty dla Instytutu Literackiego można przekazywać na nasze konto bankowe we Francji lub w Polsce.
Association Institut Litteraire Kultura, 91, avenue de Poissy, 78600 Le Mesnil-le-Roi
w banku: Credit Lyonnais, 2, Avenue de Longueil, 78600 Maisons-Laffitte, Agence 23 32, nr konta 79595 P.
Konto w Polsce: Bank Handlowy w Warszawie, Oddział II, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, nr rachunku: 31033003.

Polityka 50.2002 (2380) z dnia 14.12.2002; Listy; s. 95
Reklama