Archiwum Polityki

Ankieta „Res Publiki Nowej”

Czy należeliście Państwo do Solidarności po sierpniu 1980 r. Czy należycie do niej nadal? Jeśli tak (lub nie), to dlaczego?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:

„Res Publica Nowa”
skr. poczt. 856, 00-950 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że wyczerpany został już, niestety, nakład numeru marcowego „Res Publiki Nowej” poświęconego psychoanalizie (patrz POLITYKA 12). Ponieważ bardzo wielu czytelników nadal poszukuje tego wydania, informujemy, że najciekawsze teksty o psychoanalizie, zamieszczone w „RPN”, będzie można wkrótce odnaleźć na stronach internetowych „Polityki”.

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; s. 12
Reklama