Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Wydano i uroczyście promowano na Zamku Królewskim w Warszawie księgę cmentarną cmentarza wojennego w Katyniu. Zawiera 4406 nazwisk zamordowanych przed 60 laty przez NKWD polskich oficerów i policjantów. Natomiast w lubelskiej archikatedrze abp Józef Życimski powiedział: „Nie wolno nam winić narodu rosyjskiego za tragedię Katynia”. Katyń jest bowiem efektem ludobójczej polityki władz komunistycznych. Arcybiskup porównał kłamstwo oświęcimskie z katyńskim i przypomniał, że wielu historyków i dziennikarzy uczestniczyło w „farsie pseudohistorycznych interpretacji”, a dziś nie potrafią się zdobyć na słowo przepraszam. „Kłamstwo katyńskie było produktem chorego systemu zorganizowanego kłamstwa”.

Goście z Litwy i Ukrainy. W Polsce przebywał Valdas Adamkus, prezydent Litwy od 1997 r., wcześniej działacz emigracyjny. Podpisał podczas wizyty kilka umów o współpracy m.in. przy zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i podczas katastrof i klęsk żywiołowych. • Z roboczą wizytą bawił też premier Ukrainy Wiktor Juszczenko, który wraz z premierem Buzkiem otworzył w Lublinie konferencję „Polska–Wschód 2000”.

www. raport.uop. Tajny raport UOP o zagrożeniach Polski znalazł się niespodziewanie na stronach internetowych Urzędu. Rzeczniczka UOP najpierw twierdziła, że decyzję podjęło kierownictwo, potem, że był to wynik nieporozumienia. Sylwetka ministra Pałubickiego s. 20.

Podejrzane stopy. Narodowy Bank Polski zawiadomił prokuraturę o naruszeniu tajemnicy państwowej. Istnieje podejrzenie przecieku informacji przed dokonaną 23 lutego przez Radę Polityki Pieniężnej podwyżką stóp procentowych.

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama