Archiwum Polityki

Zawodowi rodzice

Joanna Staręga-Piasek. Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Wszystkie ośrodki zajmujące się dziećmi pozbawionymi opieki rodzinnej przejęła od resortu edukacji pomoc społeczna. Stwarza to okazję do wypracowania nowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest ograniczenie czasu przebywania dziecka w instytucjach: domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Nie ulega wątpliwości, że nic nie zastąpi dziecku rodziny lepiej niż inna rodzina. O tym, że w jakiejś rodzinie źle się dzieje, wiedzą lekarze, nauczyciele, lokalny ośrodek pomocy społecznej.

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Komentarze; s. 13
Reklama