Archiwum Polityki

Cytaty

Putin będzie próbował odbudować silne państwo i może mu się to udać. Pod wieloma względami byłby to pożądany obrót wydarzeń. Jak uczy nas doświadczenie Rosji, słabe państwo jest zagrożeniem dla swobód obywatelskich. (...) Ale mało prawdopodobne, by państwo Putina miało oprzeć się na zasadach społeczeństwa otwartego; będzie ono raczej budowane na demoralizacji, upokorzeniu i frustracji narodu rosyjskiego. (...) Dokładnych przewidywań podawać nie sposób, ale nowy rząd będzie zapewne autorytarny i nacjonalistyczny. (...) Jedno jest dla mnie jasne: czeka nas przyszłość, której można było uniknąć, gdyby otwarte społeczeństwa Zachodu same opowiedziały się bardziej zdecydowanie po stronie zasad społeczeństwa otwartego. (...) Rosja mogła stać się prawdziwą demokracją i przyjacielem Stanów Zjednoczonych, tak jak stało się z Niemcami po II wojnie światowej i planie Marshalla. Takiej perspektywy nie możemy dziś oczekiwać.

George Soros
The New York Review of Books

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Cytaty; s. 14
Reklama