Archiwum Polityki

Każdemu po Mercedesie

Pomysł, żeby za pomocą ankiety ustalać fakty, brzmi niedorzecznie, ale bywa szeroko praktykowany. Oto pyta się grupę respondentów o to, czy poziom przestępczości w Polsce w ostatnich latach wzrasta, czy maleje i na podstawie odpowiedzi badanych twierdzi się np., że wzrasta. Albo pyta się reprezentatywną grupę Polaków, czy prywatyzacja w Polsce przebiega uczciwie i twierdzi się, że nie, bo tak uważa powiedzmy 90 proc. ankietowanych.

Dzięki badaniom opinii publicznej wszyscy możemy się dowiedzieć, kto w danym momencie ma większe poparcie społeczne: Lepper czy Balcerowicz. Jaka część społeczeństwa popiera strajki górników, a jaka pielęgniarek. Możemy się też dowiedzieć, że prawie wszyscy Polacy uważają, że powinni zarabiać powyżej średniej. Z mniej intrygujących ustaleń można wymienić, iż Polacy nie lubią płacić wysokich podatków, natomiast lubią mieć bezpłatne nauczanie.

Nie ulega wątpliwości, że różne te ustalenia mają swój istotny udział w funkcjonowaniu demokracji.

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Ogląd i pogląd; s. 79
Reklama