Archiwum Polityki

„Częstotliwość sprzedam”

W związku z artykułem o PAR (POLITYKA 8) oświadczam, że podałem p. Stanisławowi Tyczyńskiemu numer prywatnego konta będąc pracownikiem placówki naukowo-badawczej przed przeniesieniem mnie do Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Pan Stanisław Tyczyński przekazał na to konto wynagrodzenie za wykonane przeze mnie w 1990 r., zlecone przez Krakowską Fundację Komunikacji Społecznej, analizy propagacyjno-sieciowe dla stacji Warszawa, Łódź i Katowice.

Marian Kisło, Warszawa

 

Od autorów:

Jeśli p. Marian Kisło czuje się urażony wypowiedzią Stanisława Tyczyńskiego, wyrażamy ubolewanie.

Mariusz Janicki, Wojciech Markiewicz

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Listy; s. 98
Reklama