Archiwum Polityki

Dział kadr

Mirosław Godlewski (33 l.) został dyrektorem generalnym Pepsi-Cola General Bottlers Poland. Absolwent Politechniki Warszawskiej (zarządzanie przemysłem). Ma za sobą stypendium na uniwersytecie w Glasgow. Jeszcze jako student pracował w odlewni w Stąporkowie, a później jako kierownik sklepu w Bostonie (USA). Po studiach był kierownikiem ds. audytu w Polskim Biurze Badań Marketingowych Sp. z o.o. W l. 1996–99 w PepsiCo Trading Sp. z o.o. (na końcu jako dyrektor ds. rozwoju rynku). Od 1999 r. dyrektor ds. sprzedaży w Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. Żona jest inżynierem budownictwa lądowego. Mają dwie córki. Hobby: żagle, narty i tenis.

Bartosz Jałowiecki

(28 l.) został przewodniczącym Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych (dodatkowe kierunki: amerykanistyka i psycholingwistyka) Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. W czasie studiów współpracował z działem prawnym polskiego konsulatu. Po odbyciu stażu w OBWE w 1996 r. wrócił do kraju i pracował w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Zajmował się m.in. sprawami bezpieczeństwa i stosunkami polsko-niemieckimi. W sierpniu 1998 r. przeszedł do Kancelarii Premiera, gdzie był doradcą podsekretarza stanu Jerzego Marka Nowakowskiego. Uczestniczył od początku w negocjacjach o odszkodowania dla byłych przymusowych robotników III Rzeszy. Ostatnio był doradcą sekretarza stanu, szefa Kancelarii Premiera Jerzego Widzyka. Żona jest filologiem angielskim. Mają dwie córki: czteroletnią i półroczną. Hobby: narty.

Jan Friedberg

(55 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej (będzie odpowiadał za strategię i politykę inwestycyjną). Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (budowa dróg) oraz studia podyplomowe z zakresu inżynierii ruchu i urbanistyki.

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama