Archiwum Polityki

Opinie

Kazimierz Marcinkiewicz
b. szef Gabinetu Politycznego premiera:

„– Miał pan wpływ na decyzje szefa rządu?
– Zawsze byłem przez premiera wysłuchany, ale nie zawsze moje propozycje były realizowane, np. zmiana układu w gabinecie politycznym czy rekonstrukcja rządu. Z powodu kryzysu w AWS moje programy trafiały do szuflady. Nieustanne pożary, jakie wybuchają w Akcji, powodują, że praca gabinetu politycznego idzie trochę na marne, bo musimy zajmować się bieżącymi sprawami, a nie działaniami strategicznymi.

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Opinie; s. 104
Reklama