Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Kordon sanitarny. Rząd powołał zespół, który ma rozpoznać ryzyko wystąpienia choroby szalonych krów w Polsce oraz wprowadzić system ochrony konsumentów i zwierząt. Zamknięto granice dla importu wołowiny, żywych krów i białka kolagenowego z 10 krajów europejskich. Art. s. 20, rysunek Marka Raczkowskiego s. 12.

Zdesperowane pielęgniarki.

W drugim tygodniu fala protestów pielęgniarek rozlała się po całym kraju, gdzieniegdzie (m.in. w Łodzi) musiano ewakuować ze szpitali chorych pozbawionych opieki. Art. s. 34.

Zjazd Solidarności.

Na XIII Zjeździe „S” Marian Krzaklewski zapowiedział, że do 31 stycznia 2001 r. zrezygnuje z przewodniczenia obecnej AWS. Relacja s. 17.

Klapa przetargowa.

Tylko trzej krajowi operatorzy GSM (Era, Idea Centertel, Plus) zgłosili się do szumnie zapowiadanego przez Ministerstwo Łączności przetargu na telefonię komórkową trzeciej generacji UMTS. Skarb Państwa liczył na wpływy rzędu 3,25 mld euro za pięć koncesji. Przetarg zignorowali jednak inwestorzy zagraniczni. „GW” sugeruje, że może on zostać unieważniony. Komentarz s. 15.

Korupcja na Śląsku.

Dziennikarze „Rzeczpospolitej”postawili zarzut korupcji kilku urzędnikom Urzędu Wojewódzkiego i osobom z bezpośredniego otoczenia wojewody Marka Kempskiego, znanego z zapału antykorupcyjnego. Wykorzystując stanowiska czerpali oni prywatne korzyści z handlu nieruchomościami, z zamówień państwowych, z likwidacji przedsiębiorstw podlegających wojewodzie. – O niczym nie wiedziałem, ale ponoszę odpowiedzialność za to, co się działo w urzędzie – oświadczył Kempski, który oddał się do dyspozycji premiera i nie wyklucza odejścia z polityki.

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; Tydzień w kraju; s. 14
Reklama