Archiwum Polityki

Króliki rządowe

Z początkiem stycznia ma rozpocząć działalność Główny Urząd Administracji Publicznej. Będzie to 35 urząd centralny, a 12 podlegający bezpośrednio premierowi. Na utworzenie czekają następne tego typu placówki.

W Sejmie są już projekty ustaw powołujące: Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Urząd Regulacji Rynku Pocztowego, Komisję Nadzoru Ubezpieczeniowego, Centralny Urząd Antykorupcyjny. Mówi się także o konieczności utworzenia Urzędu Rejestrów Publicznych. Co oznacza to rozmnażanie urzędów centralnych? Zasadniczą reformę centrum państwa – jak chcą zwolennicy powołania Głównego Urzędu Administracji Publicznej? Karykaturę tej reformy – jak twierdzą krytycy?

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; Kraj; s. 27
Reklama