Archiwum Polityki

ZUS skarży

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma coraz mniej pobłażania dla swoich dłużników. Tylko w tym roku przeciw niepłacącym skierował 1300 wniosków do prokuratury i ponad 200 wniosków o ogłoszenie upadłości. W setkach liczone są także postępowania przeciwko członkom zarządów spółek uchylających się od płacenia składek, a w tysiącach wnioski o zastaw hipoteczny i wpis do hipoteki przymusowej. ZUS zabiega także, by po nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zyskać możliwość publikowania co kwartał listy swoich dłużników. Co trzy miesiące będzie się na niej pojawiać 1000 firm. Nie są jeszcze opracowane kryteria ich doboru. Na poczesnym miejscu tej listy powinien się znaleźć sam ZUS, bo też nie płaci tego, co powinien.

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; Gospodarka; s. 66
Reklama