Archiwum Polityki

ZUS skarży

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma coraz mniej pobłażania dla swoich dłużników. Tylko w tym roku przeciw niepłacącym skierował 1300 wniosków do prokuratury i ponad 200 wniosków o ogłoszenie upadłości. W setkach liczone są także postępowania przeciwko członkom zarządów spółek uchylających się od płacenia składek, a w tysiącach wnioski o zastaw hipoteczny i wpis do hipoteki przymusowej. ZUS zabiega także, by po nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zyskać możliwość publikowania co kwartał listy swoich dłużników.

Polityka 50.2000 (2275) z dnia 09.12.2000; Gospodarka; s. 66
Reklama