Archiwum Polityki

Dział kadr

Ks. dr Adam Szal (47 l.) został biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. Do seminarium wstąpił po ukończeniu Technikum Rachunkowości Rolnej. Odbył służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Po święceniach kapłańskich w 1979 r. został wikarym w Lutczy, a potem w Krośnie, skąd został skierowany na studia w KUL (tam obronił pracę doktorską). W 1988 r. został dyrektorem biblioteki i wykładowcą historii Kościoła, a w 1996 r. rektorem Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Autor kilkunastu publikacji naukowych, przez kilka lat jeden z redaktorów przemyskiego wydania „Niedzieli”. Od 1983 r. co roku uczestniczy w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Hobby: lektura książek historycznych.

Hein van der Ploeg

(33 l.) został dyrektorem generalnym biura Jones Lang LaSalle w Warszawie. Firma zajmuje się m.in. pośrednictwem w wynajmie, kupnie i sprzedaży powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych. Ma ponad 100 biur w 35 krajach. W Polsce działa od sześciu lat. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie w Leiden (specjalizacja – prawo handlowe) i przed siedmiu laty związał się z firmą Jones Lang LaSalle. Początkowo był doradcą ds. nieruchomości w biurze w Amsterdamie. W 1997 r. został szefem działu agencyjnego w biurze w Pradze, a przed rokiem dyrektorem generalnym tego biura. Obecnie przeprowadza się z Pragi do Warszawy. Żonaty, ma 5-miesięcznego syna. Hobby: gra w golfa i narciarstwo.

Hm. Wiesław Maślanka

(36 l.) został naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego. Zastąpił hm. Ryszarda Pacławskiego, który złożył rezygnację z tego stanowiska. Do ZHP wstąpił w 1975 r. Współorganizator Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie. W latach osiemdziesiątych współorganizował wiele harcerskich akcji m.

Polityka 49.2000 (2274) z dnia 02.12.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama