Archiwum Polityki

Cytaty

Komisja wolności i praw obywatelskich Parlamentu Europejskiego w Strasburgu badała skutki działania potężnej sieci nasłuchów telekomunikacyjnych służącej szpiegostwu przemysłowemu. System ten powstał po upadku muru berlińskiego w 1989 r. Nosi on tajny kryptonim „Echelon” i jest częścią operacji wywiadowczej „Usaka” prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) z udziałem Wlk. Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Polityka 10.2000 (2235) z dnia 04.03.2000; Cytaty; s. 14
Reklama