Archiwum Polityki

Równość lokatorów

Sejm zmienił na korzyść lokatorów przepisy regulujące zasady obrotu zakładowymi mieszkaniami. Jeśli Senat nie wprowadzi istotnych poprawek, to skończy się proceder sprzedaży całych budynków, a nawet osiedli bez wiedzy najemców. Przedsiębiorstwa, które nie mogą lub nie chcą utrzymywać dłużej nieruchomości, będą mogły nieodpłatnie przekazywać je gminom lub spółdzielniom zakładanym np. przez mieszkańców budynku. W przypadku sprzedaży lokatorzy mieszkań zakładowych uzyskują prawo pierwokupu, a przedsiębiorstwa (chodzi o firmy państwowe) będą mogły udzielać kupującym bonifikat do wysokości połowy wartości mieszkania. Szacuje się, że w Polsce pozostało jeszcze około 800 tys. mieszkań zakładowych. Z chwilą gdy ustawa wejdzie w życie, zrównane zostaną prawa lokatorów czynszówek należących do przedsiębiorstw, gmin i Skarbu Państwa.

Polityka 10.2000 (2235) z dnia 04.03.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama