Archiwum Polityki

Rekordowa sprzedaż Polityki

W końcu ub. roku i na początku roku 2000 kolejne wydania „Polityki” osiągnęły rekordową w tym dziesięcioleciu sprzedaż: każdorazowo prawie 280 tys. egzemplarzy. Już jesienią 1999 r., jak wynika z ostatnich dostępnych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, „Polityka” pod względem sprzedaży była zdecydowanym liderem na rynku tygodników opinii (np. we wrześniu ub.r. przeciętna sprzedaż „Polityki” przekraczała 240 tys. egzemplarzy, a np. tygodnika „Wprost” – 224 tys.). Ostatnie miesiące potwierdzają utrzymanie się – wyjątkowej na rynku prasowym – dynamiki sprzedaży naszego pisma. W krótkim czasie liczba czytelników „Polityki” zwiększyła się o jedną czwartą. Warto podkreślić, że najszybszy wzrost nastąpił w grupie czytelników młodych. Obecnie, co także jest nowością w historii „Polityki”, najliczniejszą grupę jej odbiorców stanowią właśnie młodzi, do 25 roku życia. To już ponad 25 proc. naszego lektoratu!

Polityka 7.2000 (2232) z dnia 12.02.2000; s. 12
Reklama