Archiwum Polityki

Żniwa na granicy

Na granicy wszystko po staremu. W 1999 r. celnicy i straż graniczna zatrzymali towary wartości 113 mln zł. Najwięcej, jak zwykle, było przemycanego alkoholu, samochodów i papierosów. Zatrzymano również prawie 2300 nielegalnie wywożonych dzieł sztuki wartości 1,2 mln zł. Wśród tych ostatnich przeważały ikony, inne obrazy, starodruki. Celnikom coraz lepiej szła też walka z producentami i przemytnikami podróbek markowych towarów.

Polityka 7.2000 (2232) z dnia 12.02.2000; Gospodarka; s. 62
Reklama