Archiwum Polityki

Sensacje z probówki

„Proton”, magazyn sensacji naukowej, TVP 2

Jak działa nasz mózg i czy potrafimy go udoskonalić? Dlaczego Słońce świeci? Czy żywność może być lekarstwem? Miłośnicy tajemnic nauki mają od niedawna stałe okienko telewizyjne, w którym uczeni z różnych dziedzin poszukują odpowiedzi na podobne pytania. To magazyn sensacji naukowych „Proton”, emitowany od 27 października ub. roku.

Popularyzacja współczesnej nauki nie jest rzeczą łatwą. Pierwszy powód stanowi rosnący, coraz trudniejszy do pokonania dystans pomiędzy językiem potocznym a językami nowych dyscyplin, np. biologii molekularnej. Drugi – ucieczka kultury masowej od wszystkiego, co nie jest emocjonujące i łatwe w odbiorze. Tematyka naukowa w mediach pojawia się najczęściej wtedy, gdy z laboratoriów uczonych przenikają informacje o takich eksperymentach, które burzą tradycyjne wyobrażenia o porządku rzeczy i grożą obaleniem dogmatów, strzeżonych przez tradycję i religię (np. klonowanie ssaków). To najbardziej porusza wyobraźnię i zapewnia rezonans u szerokiej publiczności.

Tymczasem współczesna nauka niemal każdego dnia rozwiązuje jakieś zagadki, objaśnia zjawiska przyrody i wytycza kierunki rozwoju w różnych dziedzinach naszego życia. O tym trzeba wiedzieć! I ludzie chcą wiedzieć – dowodem czwarte miejsce „Sondy” w ubiegłorocznej ankiecie „Polityki” na najlepsze programy i największe osobowości telewizyjne Końca Wieku.

Dlatego każda inicjatywa popularyzatorska, zwłaszcza w medium o takim zasięgu jak telewizja, budzi mój ogromny aplauz.

„Proton” jest programem przygotowywanym bardzo starannie, z wielką dbałością o dobór materiałów filmowych, rzetelność informacji i autorytet naukowy uczestników.

Polityka 7.2000 (2232) z dnia 12.02.2000; Tele Wizje; s. 91
Reklama