Archiwum Polityki

Cytaty

Postkomunistyczna Rosja ma oryginalny system sprawowania władzy. System ten łączy w sobie elementy nowoczesnej demokracji – parlamentarnej i prezydenckiej – oraz archaiczne rozwiązania rodem z monarchii czy systemu feudalnego. Do tego dochodzą elementy modelu totalitarnego, który panował w ZSRR, a więc i w Rosji, przez 70 lat. Dojście do władzy Władimira Putina jest prawie karykaturalnym przykładem działania tego mieszanego systemu. Z jednej strony respektuje on formy demokratyczne: wybory przeprowadzane są w przewidzianych konstytucją terminach. Z tego rodzaju zobowiązań Borys Jelcyn wywiązywał się bez zarzutu. Ale też konstytucja daje szefowi Kremla przeogromną władzę, dużo większą niż prezydentom Francji czy USA. To nie jest dyktatura, ale bez wątpienia system autokratyczny, który daje szefowi i jego otoczeniu nieograniczoną możliwość intryg, wywierania presji i sprawowania kontroli nad najżywotniejszymi centrami władzy (finanse, media, armia i policja). Jelcyn i Putin używali tych wszystkich instrumentów w ostatnich miesiącach ub.r. Jednak w przeciwieństwie do systemu dziedziczenia korony czy decyzji biura politycznego, różnica jest istotna – w tym wypadku decyzję władcy o przekazaniu władzy wybranemu przez siebie następcy muszą teraz poprzeć wyborcy.

Le Monde, Paryż

Polityka 3.2000 (2228) z dnia 15.01.2000; Cytaty; s. 14
Reklama