Archiwum Polityki

Budżet 2000

Sejm uchwalił budżet na 2000 r. Produkt krajowy brutto wzrosnąć ma o 5,2 proc. Wydatki państwa w przyszłym roku wyniosą 156,3 mld zł, za. dochody 140,9 mld zł. Różnica stanowi deficyt budżetowy 15,4 mld zł, nieco większy niż w roku minionym. Jednak dziura w całym sektorze finansów publicznych będzie większa i wyniesie aż 18,6 mld zł. Sejmowa dyskusja nad budżetem była burzliwa, bowiem opozycja kwestionowała pozostałe, główne jego wskaźniki. Największe wątpliwości budzi osiągnięcie zapisanego poziomu inflacji średniorocznej 5,7 proc. oraz kursu dolara do złotówki – średnia cena dolara w ciągu roku wynosić ma 4 zł 40 gr. Rząd upiera się, że jest ona realna, ponieważ rodzimą walutę wzmacniać będą dewizy, jakie napłyną do Polski w procesie prywatyzacji, z której spodziewamy się ponad 20 mld zł. W stosunku do przedstawionego przez rząd projektu zmiany w budżecie są niewielkie, niektóre jednak istotne. 100 mln przeznaczono na to, aby wszystkie gimnazja uzyskały dostęp do Internetu, 200 mln – na dodatki prorodzinne, które częściowo mają zrekompensować zawetowane przez prezydenta ulgi prorodzinne.

Polityka 2.2000 (2227) z dnia 08.01.2000; Gospodarka; s. 49
Reklama