Archiwum Polityki

„Pijany jedzie raz”

Autor artykułu (POLITYKA 11) wrzuca do jednego worka osoby prowadzące pod wpływem alkoholu i alkoholików chorych na chorobę alkoholową. Jest to nieporozumienie. Nie każdy nadużywający alkoholu jest alkoholikiem, podobnie jak nie każdy alkoholik nadużywa alkoholu. Przyjęcie tezy, że osoby prowadzące pod wpływem alkoholu pojazdy są chore, legło u podstaw szeroko zakrojonego programu reedukacyjnego w USA, o którym autor wspomina w artykule. Wprowadzenie takiego programu u nas dałoby niewątpliwie lepsze wyniki, niż zaostrzanie przepisów, których i tak nikt nie egzekwuje z należytą starannością.

Polityka 15.2000 (2240) z dnia 08.04.2000; Listy; s. 84
Reklama