Archiwum Polityki

„Kto tu rządzi”

W artykule p. Janiny Paradowskiej „Klub Parlamentarny AWS. Kto tu rządzi?” (POLITYKA 8) znalazły się dwie nieścisłości. Pani redaktor pisze: „Liga Krajowa (profil samorządowy) jako stowarzyszenie, we wszystkich przejawach działalności dowodzone przez posła Tadeusza Wronę, przystąpiła do RS, ale członkowie Ligi rozsypali się po różnych partiach i figurują w różnych ewidencjach”.

Nasze stowarzyszenie nigdy nie przystępowało do Ruchu Społecznego AWS. Jest zaś współzałożycielem i członkiem Akcji Wyborczej Solidarność oraz autorem jej programu samorządowego. Liga należy do Rady Krajowej AWS, zawarła też porozumienia z NSZZ Solidarność i RS AWS. Członkowie Ligi Krajowej zaś w przytłaczającej większości nie należą do żadnej partii politycznej.

Maciej Kułak
rzecznik prasowy Ligi Krajowej

 

Informację o przystąpieniu Ligi Krajowej do RS AWS uzyskałam zarówno w Klubie Parlamentarnym RS AWS, jak i w siedzibie posłów Ligi. Proszę zresztą pana rzecznika o sprawdzenie list posłów, członków RS AWS, a przekona się, że są tam członkowie Ligi. Rozumiem więc, że wzajemne relacje między podmiotami wchodzącymi w skład AWS są już tak skomplikowane, że pogubili się nawet rzecznicy prasowi.

Janina Paradowska

Polityka 15.2000 (2240) z dnia 08.04.2000; Listy; s. 98
Reklama