Archiwum Polityki

Plomby w Senacie

W br. niektórzy wyborcy będą wybierać nie tylko prezydenta RP, ale i nowych senatorów. Po śmierci senatora Augusta Chełkowskiego, złożeniu mandatu przez Bogdana Zdrojewskiego i uchwale Senatu o wygaśnięciu mandatu Mariana Jurczyka (ma być podjęta na najbliższym posiedzeniu) – w Senacie będą trzy wolne fotele. Senatorów w 1997 r. wybieraliśmy w 49 okręgach, którymi były dawne województwa. Dziś województw mamy 16, ale wybory uzupełniające odbędą się w starych okręgach. Następcę senatora Chełkowskiego wybiorą mieszkańcy Katowic, ale już nie Częstochowy, choć obecnie oba miasta są w jednym województwie śląskim. Po przyjęciu uchwały o wygaśnięciu mandatu senatora Senat ma 6 miesięcy na wystąpienie do prezydenta o wyznaczenie terminu wyborów. Ten z kolei ma 10 dni na wydanie zarządzenia (wybory muszą się odbyć w 3 miesiące od wydania zarządzenia). Na 55 posiedzeniu Senat wystąpi o zarządzenie wyborów uzupełniających w b. woj. katowickim (co oznacza, że te muszą się odbyć najpóźniej w drugiej połowie lipca). Każde wybory kosztują. Czy dwóch pozostałych brakujących senatorów nie powinno się wybrać w tym samym terminie co prezydenta RP?!

Polityka 15.2000 (2240) z dnia 08.04.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama