Archiwum Polityki

Opinie

Marian Krzaklewski
przewodniczący AWS:

„– »Wszyscy akceptowali mnie jako szefa, bo z nikim nie darłem kotów. A prawie każdy z liderów prawicy miał na pieńku czy to z Olszewskim, czy z Wałęsą«. To cytat z książki »Czas na Akcję«. Powtórzyłby Pan dziś to zdanie?
– Z obecnymi liderami nie mam na pieńku.
– A z Maciejem Płażyńskim?
– Powiedzmy sobie szczerze. W mojej mentalności nie mieszczą się pewne zachowania.

Polityka 15.2000 (2240) z dnia 08.04.2000; Opinie; s. 104
Reklama