Archiwum Polityki

Co piąty na zasiłku

Przed rokiem stopa bezrobocia wynosiła 11,9 proc., obecnie zwiększyła się do 13,8 proc. Oznacza to, że pracy szuka bezskutecznie prawie 2,5 mln osób, z których tylko co piąta ma jeszcze prawo do zasiłku. Prognozy na najbliższą przyszłość są – według GUS – także niewesołe, bowiem tempo wzrostu gospodarczego w drugim półroczu nieco spadnie (w pierwszym wynosiło 5,6 proc.), gospodarka nie wytworzy więc nowych miejsc pracy. Nie ulega wątpliwości, że tak wielkie bezrobocie jest naszym największym problemem. Tym bardziej zdumiewa więc, że rząd walczy z nim po amatorsku. Zamiast uciec się do radykalnych kroków, zmniejszających koszty pracy, co zachęciłoby przedsiębiorców do legalnego zatrudnienia, z trudem udało się Sejmowi odłożyć głosowanie nad skróceniem tygodnia pracy (co te koszty powiększy) na po wyborach. Kolejny przykład uprawiania polityki zamiatania śmieci pod dywan.

Polityka 41.2000 (2266) z dnia 07.10.2000; Gospodarka; s. 62
Reklama