Archiwum Polityki

Co piąty na zasiłku

Przed rokiem stopa bezrobocia wynosiła 11,9 proc., obecnie zwiększyła się do 13,8 proc. Oznacza to, że pracy szuka bezskutecznie prawie 2,5 mln osób, z których tylko co piąta ma jeszcze prawo do zasiłku. Prognozy na najbliższą przyszłość są – według GUS – także niewesołe, bowiem tempo wzrostu gospodarczego w drugim półroczu nieco spadnie (w pierwszym wynosiło 5,6 proc.), gospodarka nie wytworzy więc nowych miejsc pracy. Nie ulega wątpliwości, że tak wielkie bezrobocie jest naszym największym problemem.

Polityka 41.2000 (2266) z dnia 07.10.2000; Gospodarka; s. 62
Reklama