Archiwum Polityki

Barometr Europy

Czy Polacy nadają się do Unii? Publikujemy kolejne głosy. Rozmowa z prof. Normanem Daviesem, historykiem

Rozpad koalicji AWS-UW niektórzy komentatorzy przyjęli jako kolejny dowód, że istnieje specyficznie polski gen dezintegracji lub wręcz autodestrukcji.

To czysty nonsens, myślenie zaściankowe. Na problem polityki negatywnej trzeba patrzeć szerzej. We Włoszech na przykład ta tendencja do podziałów i kłótni, do wymiany rządów co parę miesięcy, jest silniejsza niż w Polsce.

Czy lekarstwem na te kłopoty ze stabilnością i przewidywalnością systemu politycznego może być model brytyjski: dwie silne partie, lewicowa i prawicowa, wymieniające się u sterów władzy?

Polityka 40.2000 (2265) z dnia 30.09.2000; Ogląd i pogląd; s. 28
Reklama