Archiwum Polityki

Opinie

Marian Krzaklewski
kandydat na prezydenta:

– Zapowiadał pan przekształcenie pospolitego ruszenia AWS-u w husarię oraz tzw. efekt śnieżnej kuli. Na razie w sondażach przegrywa pan z obecnym prezydentem o prawie 60 proc. i nie widać przy panu znanych nazwisk: Płażyńskiego, Buzka, Rybickiego…
– O śnieżnej kuli mówili publicyści. Ja mówiłem o husarii i mam grupę zdyscyplinowanych, ofiarnych i merytorycznie przygotowanych ludzi.

Polityka 40.2000 (2265) z dnia 30.09.2000; Opinie; s. 112
Reklama