Archiwum Polityki

Moje podium

Auto dla zwycięzcy
Olimpijski konkurs Polityki

Wytypuj trzech polskich olimpijczyków, którzy w Sydney zdobędą złoty, srebrny i brązowy medal. W naszym konkursie każdy może dowolnie ustawić na podium olimpijczyków z różnych dyscyplin, byle nazwisko sportowca zgadzało się ze zdobytym przez niego medalem. Wypełniony kupon należy wysłać na adres redakcji: ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa, skr. poczt. 86 – najpóźniej do 16 września br.! (decyduje data stempla pocztowego). Wśród czytelników, którzy nadeślą kupony z trafnie wytypowanymi medalistami, rozlosujemy liczne nagrody, z których główną jest Fiat Seicento.

Dodatki 38.2000 + Polityka. Sydney 2000 (90078) z dnia 16.09.2000; s. 22
Reklama