Archiwum Polityki

„Uszczelka z papieru”

W artykule Pawła Walewskiego (POLITYKA 43) zasugerowano, że wprowadzenie do receptariusza leku tzw. statyny oryginalnej było spowodowane korupcją w naszej kasie. Przytoczona przez autora tekstu wypowiedź Barbary Jagielak została wyrwana z pierwotnego kontekstu. Uważamy za niedopuszczalne wkładanie przez dziennikarza w usta jego rozmówcy wypowiedzi, które w przytoczonej formie nie miały miejsca. Poza tym w artykule pojawiło się kilka informacji i stwierdzeń niezgodnych z prawdą: 1. Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym kasy chorych nie mają żadnych uprawnień do otwierania lub likwidowania placówek służby zdrowia. Za działanie restrukturyzacyjne odpowiada organ założycielski danej placówki. 2. Kasa chorych refunduje wszystkie recepty wystawione przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pacjentom ubezpieczonym w kasie chorych. Receptariusz dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wykaz leków, które lekarze powinni stosować w pierwszej kolejności. 3. Leki generyczne to leki odtwórcze, zawierające w swym składzie taką samą substancję jak w leku markowym. Leki te są rejestrowane po uprzednim sprawdzeniu i udowodnieniu, że są tak samo skuteczne i mają takie samo działanie jak lek markowy.

Andrzej Steczyński, dyrektor Pomorskiej Kasy Chorych

 

Nigdy nie wypowiedziałam słów zacytowanych w artykule, że „w odróżnieniu od innych krajów mamy w Polsce mgliste pojęcie o tym, co wpływa na wzrost kosztów leków”. Pozostaje dla mnie tajemnicą, czyja obezwładniająca szczerość tak poraziła pana redaktora, że przypisał mi stwierdzenie, którego autorką nie jestem.

Anna Knysok, pełnomocnik rządu ds.

Polityka 46.2000 (2271) z dnia 11.11.2000; Listy; s. 39
Reklama