Archiwum Polityki

Oglądamy reklamy

i oceniamy je w skali od +6 do –6

Plusssz balance (6)
Ta reklama przemawia do wyobraźni. Kobiecie, wyraźnie w depresji, nic się nie podoba, ani spacer po parku, ani śmiech dzieci, ani własne oblicze w lustrze. Dopiero Plusssz przywraca jej równowagę i świat przybiera właściwe proporcje. W tym spocie zwraca uwagę udane połączenie klimatu „Powiększenia” z obrazami jak z Picassa.

Vanish i Benetton (-5)


Znany z kontrowersyjnych i bardzo pomysłowych reklam Benetton zadał się, w służbie koloru, z Vanishem. Z tego związku jednak nie wyszło nic dobrego. Reklama Vanish-Benetton przypomina nieudaną parę, której nie wystarczy już ani gruntowne przepranie brudów, ani wywabienie plam ze wspólnej przeszłości. Pomóc jej może tylko rozstanie.

Oceniała Krystyna Lubelska

Polityka 46.2000 (2271) z dnia 11.11.2000; Tele Wizje; s. 103
Reklama