Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Bagsik skazany. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w jednej z największych i najgłośniejszych afer finansowych początków III RP – prezesów spółki Art-B. Bogusława Bagsika uznał za winnego wszystkich pięciu stawianych przez prokuraturę zarzutów (łapówka, oszustwo w ramach tzw. oscylatora, kradzież pieniędzy i mienia, działanie na szkodę spółki, składanie nieprawdziwych oświadczeń) i wymierzył mu łączną karę 9 lat więzienia, 5 tys. zł grzywny i zakazu pełnienia stanowisk w spółkach prawa handlowego przez pięć lat. W poczet kary zaliczył 4,5 roku aresztu, co oznacza, że Bagsik, jeśli nie będzie się odwoływał od wyroku, może lada dzień wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Drugi z prezesów, Andrzej Gąsiorowski, uciekł do Izraela, toczy się wobec niego postępowanie ekstradycyjne. Komentarz s. 13.

Odejście prezeski NBP.

Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego jeszcze tylko do stycznia 2001 r. (choć jej kadencja upływa dopiero za 4 lata; w 1992 r. wybrał ją Lech Wałęsa, a w 1998 r. Aleksander Kwaśniewski). Została bowiem mianowana (na co wyraziła zgodę) wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Nowego prezesa wybierze Sejm na wniosek prezydenta, co może być kłopotliwe zważywszy na narastające polityczne rozczłonkowanie parlamentu. Komentarz s. 13.

Chopin po chińsku.

Laureatem I nagrody XIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina został Li Yundi z Chin. Otrzymał 25 tys. dolarów. Główną nagrodę przyznano po raz pierwszy od 15 lat (konkurs jest organizowany co 5 lat). Następne miejsca zajęli: Ingrid Fliter z Argentyny, Aleksander Kobrin z Rosji, Sa Chen z Chin, Alberto Nose z Włoch i Mika Sato z Japonii.

Polityka 44.2000 (2269) z dnia 28.10.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama