Archiwum Polityki

Cytaty

Zgromadzenie Narodowe przyjęło w pierwszym czytaniu projekt ustawy dotyczącej środka antykoncepcyjnego NorLevo, zwanego popularnie “pigułką nazajutrz”. Przewiduje ona dystrybucję tego środka wśród licealistów; rozdawałyby go zainteresowanym pielęgniarki szkolne, bez wymaganej zgody rodziców. Ustawa będzie ostatecznie przegłosowana pod koniec roku, ale aktualna decyzja deputowanych przybliża ten finał. Wcześniej Rada Stanu, na wniosek konserwatywnych organizacji prorodzinnych, uznała ministerialny okólnik zezwalający na stosowanie NorLevo w liceach za sprzeczny z ustawą o antykoncepcji. I teraz projekt zgłoszony przez socjalistów podzielił opozycję: jedni go wspierają, inni gwałtownie odrzucają, nazywając NorLevo pigułką aborcyjną (z czym nie zgadzają się lekarze) oraz pomstując na podważanie autorytetu rodziców. Trzeba rozważyć co gorsze – apelowała minister do spraw rodziny Segolene Royal – niedopuszczenie do ciąży czy przedwczesne niechciane macierzyństwo rujnujące życie nastolatki. Prawica zdołała tylko przeforsować poprawkę zezwalającą pielęgniarkom, którym nie pozwala na to sumienie, na odmowę dystrybuowania NorLevo.

Le Monde, Paryż

Polityka 44.2000 (2269) z dnia 28.10.2000; Cytaty; s. 14
Reklama