Archiwum Polityki

e-biznes

Internet zmienia sposób, w jaki pracujemy, w jaki zarabiamy i wydajemy pieniądze

• W Stanach Zjednoczonych już ponad 60 mln Amerykanów gra na giełdzie. Umasowienie i demokratyzacja rynku finansowego stały się możliwe tylko dzięki Internetowi, który ułatwił dostęp do parkietu i obniżył koszty giełdowej gry. W Polsce zachodzą podobne zjawiska, choć akurat giełda jest mniej popularna. Dzięki sieci niezależnie od miejsca zamieszkania i, w coraz większej liczbie przypadków, niezależnie od zasobów możemy uczestniczyć w coraz liczniej-szych formach przedsiębiorczości.

Dodatki 43.2000 + Polityka. Internet. e-biznes (90079) z dnia 21.10.2000; s. 3
Reklama