Archiwum Polityki

Nowe numery

„Ten telefon zarabia na siebie” – popularne przed laty hasło reklamowe jednego z operatorów telekomunikacyjnych tak naprawdę dopiero dziś zyskuje prawdziwe znaczenie. Telefon, zwłaszcza komórkowy, przestał być wyznacznikiem mody, zasobności portfela czy chęci pokazania się. Dzięki dostępowi do Internetu, za pomocą telefonu załatwia się dziś wiele spraw, które dawniej nie były „na telefon”.

Komórka to urządzenie pozwalające na świadczenie wielu usług, przydatnych zwłaszcza w biznesie. Dokonanie przelewu przez telefon komórkowy, sprawdzenie salda rachunku, zlecenie operacji bankowej bądź zapoznanie się z notowaniami walutowymi czy giełdowymi nie stanowi dziś żadnego problemu. Wspomniane usługi świadczone mogą być poprzez SMS lub WAP.

• SMS (od angielskiego Short Message System) to system przesyłania krótkich wiadomości tekstowych z telefonu komórkowego nadawcy bezpośrednio na komórkę odbiorcy. Wpisuje się ją za pomocą klawiatury telefonu, potem przesyła do adresata. Pozwala to na precyzyjne i dyskretne przekazanie informacji – danych numerycznych (kursów walut czy wyników notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych) trudnych do zapamiętania lub koniecznych do zachowania i np. późniejszego wykorzystania. Operatorzy świadczą usługi przekazywania przez SMS wielu informacji. Serwisy można uprzednio zamówić, wtedy są one przesyłane w określone dni (najczęściej codziennie lub w dni robocze) o określonej godzinie, operator zaś pobiera miesięczną opłatę abonamentową. Informacje można także otrzymywać „na żądanie” – należy wysłać SMS z odpowiednią komendą na wskazany przez operatora numer (Era i Plus – 777, Idea – 103). System odpisze, przekazując zamawianą wiadomość. W przypadku serwisów abonamentowych pobierana opłata jest stała, przy serwisach „na żądanie” płaci się za każdy wysłany SMS według obowiązującego cennika.

• WAP (Wireless Application Protocol) to Protokół Aplikacji Bezprzewodowych, popularnie nazywany Internetem w komórce. Dzięki tej usłudze możliwe jest przeglądanie specjalnych stron internetowych na ekranie telefonu. Po połączeniu się z siecią, tak jak do tej pory po telefonicznym menu, teraz poruszać się można w „komórkowym Internecie”.

Dodatki 43.2000 + Polityka. Internet. e-biznes (90079) z dnia 21.10.2000; s. 10
Reklama