Archiwum Polityki

Jakiej prawicy Polacy potrzebują?

Prawica jest w systemach demokratycznych niezbędna, pod warunkiem, że jest czytelną społecznie alternatywą dla lewicy. Klęska AWS Krzaklewskiego pokazała, jakiej prawicy Polacy nie chcą i toruje drogę nowej formacji. Być może powstanie ona w formie koalicji SKL, UW i pospolitego ruszenia Olechowskiego, a może z odłamów tych samych ugrupowań i liberalnego skrzydła RS AWS. Zapewne byłaby to formacja wolna od kurateli związków zawodowych i nie afiszująca się religijnie, promodernizacyjna, prorynkowa i proeuropejska. Takiej nowoczesnej prawicy polska polityka na pewno potrzebuje i tylko taka mogłaby kiedyś skutecznie konkurować z SLD. Ale o tym niektórzy politycy z AWS zdają się nie myśleć. Wolą roztrząsać, jakiej prawicy potrzebuje Marian Krzaklewski.

Adam Szostkiewicz

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Komentarze; s. 13
Reklama