Archiwum Polityki

„Chłop na Vacie”

W związku z artykułem Mariusza Urbanka (POLITYKA 39) wyjaśniam: Stwierdzenie, jakoby zasady rozliczenia podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne były skomplikowane, jest nieprawdziwe. Rozliczenie ryczałtowe nie wymaga od rolnika podejmowania żadnych działań – prowadzenia ewidencji, składania deklaracji podatkowych, wpłacania zaliczek ani odwiedzin w urzędzie skarbowym. Jedynym wymogiem formalnym jest założenie rachunku bankowego. Więcej formalności wiąże się natomiast z przejściem na tzw. zasady ogólne rozliczeń VAT-owskich. W tym przypadku jednak mówienie o barierach czasowych jest nieporozumieniem – nie ma bowiem daty granicznej, do której rolnik powinien podjąć decyzję o sposobie rozliczania się. (...) Nieprawda, że Ministerstwo Finansów nie opracowało na czas informacji dotyczących wprowadzenia VAT na nieprzetworzone produkty rolne. Broszura „Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie jest rozprowadzana po urzędach i izbach skarbowych od 21 sierpnia. Począwszy od 3 sierpnia przez cały miesiąc Ministerstwo Finansów prowadziło szkolenia dla pracowników urzędów i izb skarbowych. Od dnia 16 sierpnia w urzędach skarbowych zostały uruchomione punkty informacyjne, gdzie przeszkoleni w dziedzinie VAT w rolnictwie pracownicy urzędów odpowiadają na pytania zainteresowanych.

Aleksandra Gieros, rzecznik prasowy ministra finansów

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Listy; s. 35
Reklama