Archiwum Polityki

„Chłop na Vacie”

W związku z artykułem Mariusza Urbanka (POLITYKA 39) wyjaśniam: Stwierdzenie, jakoby zasady rozliczenia podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne były skomplikowane, jest nieprawdziwe. Rozliczenie ryczałtowe nie wymaga od rolnika podejmowania żadnych działań – prowadzenia ewidencji, składania deklaracji podatkowych, wpłacania zaliczek ani odwiedzin w urzędzie skarbowym. Jedynym wymogiem formalnym jest założenie rachunku bankowego. Więcej formalności wiąże się natomiast z przejściem na tzw.

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Listy; s. 35
Reklama