Archiwum Polityki

Niebezpieczne kredyty

Jedną trzecią całego zadłużenia zagranicznego Polski za granicą tworzą nasze przedsiębiorstwa, które zaciągają kredyty w zachodnich bankach. Utrzymująca się w Polsce od lat wysoka stopa procentowa (a zatem i odsetki od kredytów) sprawia, że bardziej opłaca się pożyczać pieniądze w bankach zagranicznych. W połowie bieżącego roku zagraniczne zadłużenie polskich przedsiębiorstw osiągnęło poziom ok. 25 mld dolarów. Dla polskiej gospodarki byłoby zdrowiej, gdyby nasze firmy pożyczały pieniądze w kraju, jednak utrzymująca się inflacyjna choroba sprawia, że bardziej opłaca się brać pieniądze od zagranicznych instytucji finansowych. Opłaca się, owszem, ale trzeba pamiętać o dużym ryzyku tych operacji ze względu na wahania kursu złotego w stosunku do dolara i euro.

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama