Archiwum Polityki

Przez granice

Valdas Adamkus. Prezydent Litwy

Dziesięć lat niepodległości – to cała epoka w historii odrodzonej Litwy: stworzyliśmy i utrwaliliśmy niepodległe demokratyczne Państwo Litewskie.

Państwo nasze włącza się dziś do wspólnej euroatlantyckiej przestrzeni demokratycznej, bezpieczeństwa i gospodarczej.

Przez wszystkie lata niepodległości ogromną uwagę poświęcaliśmy stosunkom z państwami ościennymi. Możemy się dziś szczycić, że nawiązaliśmy ścisłą, opartą na partnerstwie strategicznym współpracę z Polską.

Polityka 11.2000 (2236) z dnia 11.03.2000; Komentarze; s. 13
Reklama