Archiwum Polityki

Trzeci wiek, trzecia noga

Im więcej zarabiamy obecnie, tym boleśniej odczujemy spadek dochodów po przejściu na emeryturę. Przed gwałtownym spadkiem poziomu życia może uratować nas pracowniczy program emerytalny, w którego ramach pieniądze na naszą starość odkładać będzie nasz pracodawca.

Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) czeka już tylko na podpis prezydenta. Głosowanie nad nią w sposób widowiskowy znów podzieliło koalicję. UW chciała, żeby w jednym przedsiębiorstwie wolno było organizować dwie formy PPE (jak pierwotnie proponował Sejm), AWS – żeby tylko jedną. Ostatecznie przegłosowano drugi wariant, co na pewno służy interesom ubezpieczycieli, zwłaszcza PZU, natomiast już nie zawsze przyszłym emerytom.

Gra idzie o zabezpieczenie naszej starości, ale zawiłości rynku finansowego powodują, że przeważnie jesteśmy tylko jej biernymi uczestnikami.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Gospodarka; s. 72
Reklama