Archiwum Polityki

Nowi ministrowie

Premier Jerzy Buzek powołał Kazimierza M. Ujazdowskiego na stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a Tomasza Szyszkę – ministra łączności. Nowi ministrowie rozpoczęli urzędowanie, choć z rąk prezydenta nie odebrali jeszcze aktów nominacji i nie złożyli ślubowania.

Kazimierz Michał Ujazdowski

(36 l.) jest synem b. posła i działacza Stronnictwa Demokratycznego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłada europejskie systemy polityczne w warszawskiej SGH. W stanie wojennym był skazany (w zawieszeniu) za działalność polityczną. Od 1984 r. w Ruchu Młodej Polski. Potem m.in. w Unii Demokratycznej (poseł Sejmu I kadencji), z której odszedł z A. Hallem tworząc Partię Konserwatywną. W 1994 r. stworzył Koalicję Konserwatywną (jako jej lider domagał się m.in. wykonywania kary śmierci). KK współtworzyła AWS, a przed rokiem połączyła się z SKL i Ujazdowski został wiceprezesem tej partii. W Sejmie zajmował się głównie sprawami prawnymi i samorządowymi. Kieruje Komisją Kontroli Państwowej nadzorującą pracę NIK. Założyciel poselskiego zespołu „Edukacja jutra”. Redaktor „Kwartalnika Konserwatywnego” i autor książki „Prawica dla wszystkich”. Żona jest polonistką, mają dwóch synów. Miłośnik pisarstwa Mauriaca.

Tomasz Szyszko

(40 l.) ukończył Wydział Historyczny UAM w Poznaniu. Działacz Ruchu Młodej Polski, a następnie jeden z założycieli ZChN. Lider ZChN w b. województwie konińskim i szef konińskiego oddziału Stowarzyszenia Obrony Radiosłuchacza i Telewidza. Poseł z listy Wyborczej Akcji Katolickiej w Sejmie I kadencji. Doradca handlowy Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Index sp.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Dział kadr; s. 108
Reklama