Archiwum Polityki

Emerytura za podziemie

Ustawa o kombatantach i osobach represjonowanych pozwala na przyznawanie uprawnień ofiarom wojny i powojennych represji do 1970 r. (z ofiarami Grudnia ’70 włącznie). Ale istnieje prawna furtka, która umożliwia korzystanie z pewnych uprawnień przez osoby represjonowane i w okresie późniejszym. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwala uznać za okresy składkowe czas pracy na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związkowych (po 1956 r.

Polityka 44.2005 (2528) z dnia 05.11.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama