Archiwum Polityki

Prosimy o kontynuację

Jako jeden z uczestników Dni Otwartych „Polityki” chciałbym podziękować za gościnę, znakomity pomysł i świetną organizację. Spędziliśmy w gmachu na Słupeckiej kilka ciekawych i pouczających godzin.

Uczestniczyłem w dwóch spotkaniach z pracownikami z działu krajowego i zagranicznego. Oba były bardzo interesujące, z tym że pierwszeństwo przyznałbym temu drugiemu, a to z uwagi na zaproponowaną przez red. Mojkowskiego formułę dyskusji pomiędzy uczestnikami panelu.

Polityka 44.2005 (2528) z dnia 05.11.2005; Listy; s. 101
Reklama