Archiwum Polityki

Dominacja i usługi polityczne

Widok polityka, który objął władzę, jest przyjemny. Widok polityka, który marzył o władzy i objął władzę, jest przyjemny i korzystny. Widok polityka, który marzył o władzy, był pewien, że władzy nie obejmie i ku swemu zaskoczeniu objął władzę, jest przyjemny, korzystny i rozkoszny. Jakże wyprostowana sylwetka! Jakże płomienne spojrzenie! Jakże do niedawna niewyraźne oblicze – teraz wyrazu pełne! Jakże do niedawna chybotliwy krok – teraz pewny i stabilny!

Polityka 45.2005 (2529) z dnia 12.11.2005; Pilch; s. 107
Reklama