Archiwum Polityki

Salon w Łodzi otwarty

W Muzeum Kinematografii, które mieści się w jednym z najpiękniejszych pałaców „Ziemi Obiecanej”, otwarty został kolejny Salon „Polityki”. Z czytelnikami spotkali się redaktor naczelny Jerzy Baczyński oraz Zdzisław Pietrasik (który został gospodarzem łódzkiego salonu), Wiesław Władyka i Jacek Żakowski. W łódzkim Salonie rozmawiać się będzie o filmie, tym razem dominowała jednak polityka. Większość pytań dotyczyła kwestii niedoszłej koalicji PiS i PO, szans rządu oraz oceny osób wkraczających na scenę polityczną. Rozmawialiśmy również o „Polityce” i naszych najbliższych zamierzeniach.

Polityka 46.2005 (2530) z dnia 19.11.2005; Do i od redakcji; s. 22
Reklama