Archiwum Polityki

Polskie 2+1

Z zainteresowaniem przeczytaliśmy artykuł Tomasza Walata „Dojechać do zera” [POLITYKA 42], jak Szwecja zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego. (...) Koncepcja dróg 2+1, w których dodatkowy pas wyprzedzania jest przydzielany na przemian obu kierunkom ruchu, jest w naszym kraju dobrze znana. Rozwiązanie tego typu, choć bez bariery linowej rozdzielającej kierunki ruchu, zastosowano w Polsce po raz pierwszy w 1995 r. (...) Rond opisanych w artykule p. Walata jest w Polsce ponad 700, a instrukcję ich projektowania wydał zarządzeniem generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad w 1996 r. (a więc 9 lat temu). Inne rozwiązania wymienione przez p. Walata mieszczą się w systemie działań zwanych 3E (ang. education, engineering, enforcement) i tylko stosując wszystkie łącznie można starać się „dojechać do zera”. (...) Trzeba tylko wdrażać opracowane w Polsce programy. (...)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki
mgr inż. Piotr Szagała

Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska

Polityka 46.2005 (2530) z dnia 19.11.2005; Listy; s. 108
Reklama